Mauritsklinieken > Algemene informatie

Algemene informatie

 

De Mauritsklinieken biedt een breed scala aan  gespecialiseerde behandelingen aan. Het merendeel van deze behandelingen betreft verzekerde zorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.  Een aantal behandelingen, voornamelijk cosmetisch van aard, betreffen niet verzekerde zorg en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te betalen.

MRSA Screening

U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Zoals in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 7 vragen

Verzekerde en niet verzekerde zorg

De Mauritsklinieken  sluit jaarlijks contacten met bijna alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling gewoon wordt vergoed. Hiervoor is in alle gevallen een doorverwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Een verwijsbrief van uw huisarts is 1 jaar geldig. Na dit jaar dient u een nieuwe verwijsbrief bij uw huisarts aan te vragen. U heeft voor elke nieuwe zorgvraag (aandoening) een nieuwe verwijsbrief nodig. Verder dient u rekening te houden met uw eigen risico. Per 1 januari 2016 is het verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro per jaar. Dit betekent dat iedereen vanaf 18 jaar de eerste 385 euro medisch specialistische zorg uit het basispakket zelf betaalt. 
Deze zorg wordt niet vergoed vanuit het basispakket. U dient deze in de meeste gevallen zelf te betalen. Mogelijk wordt deze zorg (deels) vergoed in aanvullende verzekeringen, dit verschilt echter per zorgverzekeraar.  Voor meer informatie en vragen over vergoedingen adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Spataderen tot en met 2016

 
Aandoening Indicatie Eerste consult (intake) Behandeling
Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg
Spataderen Medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Verzekerde zorg*

*Houd u altijd rekening met uw eigen risico
Met een verwijsbrief  van uw huisarts, wordt  het eerste consult vanuit de basisverzekering vergoed. U dient hierbij altijd rekening te houden met uw eigen risico*. Op basis van het eerste consult wordt er door onze specialisten vastgesteld  of uw spataderen de indicatie ‘niet medisch noodzakelijk’ of ‘medisch noodzakelijk’ betreft. Wanneer de behandeling van uw spataderen niet medisch noodzakelijk is, kunt u er natuurlijk wel voor kiezen om u te laten behandelen. Onze prijzen voor behandelingen vindt u hier. Voor meer informatie over  prijzen voor deze behandeling(en) vraagt u een offerte op bij uw specialisten.
Wanneer de behandeling(en) van uw spataderen medisch noodzakelijk is, dienen de Mauritsklinieken de kosten voor deze behandeling(en) in bij uw zorgverzekeraar. 

Vragen over uw factuur

DBC zorgproducten:

In 2005 is er een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd, de zogenaamde DBC systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Vanaf 1 januari 2012 wordt de zorg die de instelling aan patiënten levert uitgedrukt in DBC zorgproducten, dit is een combinatie van een aantal activiteiten die samenvallen met een behandeling. Stel u komt naar onze kliniek voor een ernstige vorm van spataderen. U krijgt dan natuurlijk niet alleen een operatie, maar eerst een consult bij de vaatchirurg, vervolgens worden er onderzoeken verricht en dan pas de operatie. Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd.

Er gaat wat tijd overeen voordat het geheel aan activiteiten omtrent uw behandeling is uitgevoerd. De minimale periode dat een zorgproduct ‘geopend’ blijft is 42 dagen, de maximale periode is een jaar (in 2014) en 120 dagen (in 2015). Duurt het gehele traject langer dan een jaar (in 2014) of 120 dagen (in 2015), dan wordt het traject dus opgesplitst in delen waarvoor deelfacturen worden verstuurd naar uw zorgverzekeraar. Is het gehele traject slechts een activiteit, dan nog ontvangt uw zorgverzekeraar pas na 90 dagen een factuur.

De hoogte van de factuur wordt vastgesteld  aan de hand van de uitgevoerde zorgactiviteiten, Achteraf kan dus pas de hoogte van uw factuur worden vastgesteld.

Tarieven:

Bij de vaststelling van de tarieven zijn zowel de overheid  (Nederlandse Zorgautoriteit NZa) als de zorgverzekeraars betrokken. Jaarlijks maakt de Mauritsklinieken afspraken over tarieven met de zorgverzekeraars. Voor verzekeraars waarmee Mauritsklinieken geen contracten heeft afgesloten gelden onze passantentarieven. U dient in deze gevallen de factuur zelf te betalen. Vervolgens kunt u deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De kans bestaat echter dat uw verzekeraar maar een deel van uw rekening vergoedt en dat u als patiënt een deel van de rekening zelf moet betalen.

Voor meer informatie over DBC zorgproducten verwijzen wij u naar de website van de Nederlanse Zorgautoriteit of raden wij u aan deze film te bekijken

Voor meer informatie en vragen over vergoedingen adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat betekenen de termen op de factuur?

Factuurdatum: de datum waarop de factuur is aangemaakt.
Let op: deze datum hoeft dus niet overeen te komen met uw laatste afspraak.

Aanvangsdatum: de datum waarop het (vervolg) DBC zorgproduct geopend is.
Let op: deze datum hoeft niet overeen te komen met de datum van uw (vervolg)afspraak

Einddatum: de datum waarop de behandeling mag worden gesloten en gefactureerd.
Let op: deze datum hoeft dus niet overeen te komen met de datum van uw laatste afspraak.

Declaratiecode/ zorgproductcode: unieke codes die gekoppeld zijn aan een specifiek zorgproduct.

Voor rekeningen betreffende de periode vòòr 01-01-2015:

Ziekenhuiskosten: alle kosten die wij als instelling (ziekenhuis of zelfstandige kliniek) maken exclusief het honorarium van uw arts
Medisch specialistische hulp/ Honorarium: het honorarium van uw arts

Voor rekeningen betreffende de periode na 01-01-2015:

Er wordt één integrale prijs in rekening gebracht doordat wetgeving is gewijzigd.  Het tarief voor medisch specialistische hulp/ honorarium is al verwerkt in het integrale tarief en wordt derhalve op 0 euro gesteld.

Veelgestelde vragen over een rekening

Ik ontvang een rekening pas na een jaar. Waarom zo laat?

Er bestaat een verplichte termijn voordat een zorgtraject gesloten en gefactureerd mag worden. Dit kan voor behandelingen die gestart zijn in 2014 oplopen tot 356 dagen. Het kan dus zo zijn dat u pas na een jaar een afrekening ontvangt. Voor behandelingen die gestart zijn in 2015 geldt een termijn van 120 dagen.

Ik heb twee facturen ontvangen voor een consult. Hoe kan dat?

Indien u de arts vraagt verschillende aandoeningen te beoordelen die elk hun eigen onderzoeks- en behandeltraject hebben is er sprake van meerdere DBC zorgproducten waarvoor meerdere rekeningen verstuurd worden.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?

De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde prijs per diagnose en behandeling , dat is het gevolg van het systeem dat de overheid in 2005 heeft ingevoerd. De ernst van de aandoening kan echter variëren en hiermee ook het aantal consulten. Toch betaald iedereen hetzelfde bedrag.

Ik krijg na geruime tijd nog een factuur via mijn zorgverzekeraar terwijl ik al betaald heb in de kliniek. Hoe kan dat?

Vaak betreft het hier een behandeling die valt in het onverzekerde segment zoals een deel van de behandelingen voor spataderen maar ook het weghalen van een goedaardig bultje. Deze niet verzekerde zorg wordt geleverd door onze privéklinieken. Voor het weghalen heeft u dan reeds betaald in de kliniek. Het consult bij de arts valt echter in het verzekerde segment en wordt via Mauritsklinieken BV bij uw zorgverzekeraar pas later, na inachtneming van de hiervoor vastgestelde termijnen, gefactureerd.

ls u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt over uw rekening neem dan contact op met de financiële administratie van Mauritsklinieken via facturen@mauritsklinieken.nl