Mauritsklinieken > MRSA Screening

MRSA Screening

MRSA of BRMO

U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Zoals in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 7 vragen  

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen in hebben wij 7 vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen vóór uw een afspraak maakt met de kliniek doornemen? 

 1. Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
 2. Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest of heeft u een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis of ander binnenlands ziekenhuis/zorginstelling?
 3. Bent u de afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is of een andere resistente bacterie (BRMO) heeft?
 4. Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 5. Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?
 6. Bent u minder dan 2 maanden geleden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
 7. Bent u de laatste 4 weken in het Midden Oosten geweest of een land waar MERS of Ebola heerst?

Eén of meer vragen beantwoord met Ja?

 • Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord?  Meld dit dan bij het maken van de afspraak aan de telefoon.
 • Heeft u alle 7 vragen met NEE beantwoord dan hoeft u niets te doen.  

Dank voor uw medewerking.

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Questions about possible transmission of Multi Drug Resistant Organisms (MRDO) for instance MRSA of BRMO.

Unknowingly you could be a carrier of bacteria that are resistant for the most commonly used antibiotics. There is a higher risk to be a carrier of MRSA or other Multidrug resistant organisms, if you’ve visited places where antibiotics are commonly prescribed. Places such as foreign hospitals/clinics or farms where livestock animals are being kept are some examples. In the Netherlands these resistant bacteria are not very common, therefore Dutch hospitals and clinics are trying to prevent  further spreading of these bacteria.

Please answer the 7 questions

For your own safety and the safety of other patients or employees in the Mauritsklinieken, we kindly ask you to answer the following seven questions,  and let u know you have seen and understood these questions when you make your appointment at the Mauritsklinieken.

The 7 questions are;

 1. Are you a carrier of MRSA or another kind of resistant bacteria (MDRO)?
 2. Have you been admitted/have you had treatment in a foreign health facility, foreign hospital or another hospital in the Netherlands within the past 12 months?
 3. Have you been in contact with someone who is a carrier of MRSA or another kind of resistant bacteria (MDRO) during the past 2 months?
 4. Have you been in close contact with livestock animals (pigs, calves and poultry) or do you live on a farm/cattle ranch where these animals are kept?
 5. Do you have an adopted child (age between 0 and 10) who has been living in the Netherlands for less than a year?
 6. Have you been living in a shelter for refugees within the past two months? Yes/No
 7. Have you been in the Middle east or in a country where Ebola of MERS have been reported within the past 4 weeks?

One or more questions answered with yes?

If you answer one or more of these questions with YES, please inform us when you make an appointment by telephone. If the answer to all seven questions is NO, no further action is required.

Thank you for your compliance.

When there is a possibility that you have been contaminated with MRSA or other resistant bacteria we act on the national guidelines of the Werkgroep Infectiepreventie (WIP).